Uruchomienia

Każda instalacja oddawana do Państwa dyspozycji jest przez nas skrupulatnie badana, wykonywane są próby funkcjonalne i sporządzane odpowiednie protokóły.

Ponadto dokładamy starań, aby jak najlepiej wyszkolić Państwa załogę w eksploatacji uruchamianych układów i urządzeń.

Przeprowadzamy próby, badania i uruchamiamy:

 • stacje transformatorowe, rozdzielnie SN i nn;
 • maszyny, układy i urządzenia elektroenergetyczne;
 • instalacje elektryczne SN i nn;
 • układy prostownikowe i baterie akumulatorów;
 • układy kompensacji mocy biernej;
 • napędy energoelektroniczne;
 • urządzenia dźwignicowe;
 • agregaty prądotwórcze i układy napięcia gwarantowanego;
 • układy rozliczeniowe energii elektrycznej i cieplnej;
 • systemy komputerowego nadzoru i sterowania;
 • systemy blokad i sygnalizacji technologicznych;
 • układy sterowania, sygnalizacji i rejestracji parametrów;
 • układy AKPiA;