Montaż instalacji

Posiadamy wyspecjalizowane grupy zawodowe do wykonywania montażu instalacji elektrycznych i AKPiA. Dzięki ich umiejętnościomi wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu jesteśmy w stanie wykonać specjalistyczne prace elektryczne oraz AKPiA szybko, sprawnie i bezpiecznie.

Wszyscy nasi pracownicy poddawani są cyklicznym szkoleniom i posiadają ważne świadectwa kwalifikacyjne. W pracy posługujemy się wyłącznie sprawnymi technicznie i bezpiecznymi narzędziami oraz sprzętem mechanicznym.

Wykonujemy montaż:

 • stacji transformatorowych wnętrzowych i napowietrznych;
 • rozdzielnic SN i nn;
 • maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • urządzeń kompensacji mocy biernej;
 • baterii akumulatorów;
 • przewodów i szyn wielkoprądowych;
 • linii kablowych i napowietrznych SN i nn;
 • instalacji siłowych i oświetleniowych;
 • instalacji odgromowych, przeciwpożarowych i ochronnych;
 • oświetlenia zewnętrznego autostrad, dróg i obiektów;
 • instalacji sterowania i automatyki przemysłowej;
 • instalacji urządzeń dźwignicowych podległych UDT;
 • komputerowych systemów sterowania i wizualizacji;
 • instalacji rozliczania energii elektrycznej i cieplnej;
 • sieci komputerowych i telefonicznych;
 • sieci światłowodowych;
 • instalacji pomiarów AKPiA;