O firmie

Elektromontaż-Toruń Spółka z o.o. to jedna z największych i najdłużej działających firm północnej Polski, której głównym przedmiotem działalności jest generalne wykonawstwo robót branży elektrycznej dla budownictwa przemysłowego, komercyjnego, mieszkaniowego i energetycznego.

Zajmujemy się kompleksową obsługą inwestycji od fazy koncepcyjnej do wykonawstwa i świadczenia usług serwisowych. Wykonujemy instalacje elektryczne i teletechniczne, sieci elektroenergetyczne, instalacje AKPiA oraz prefabrykujemy urządzenia elektroenergetyczne zgodnie z indywidualnymi projektami.

Obecną pozycję na rynku „Elektromontaż-Toruń” Sp. z o.o. zawdzięcza bogatemu doświadczeniu swojej kadry inżynieryjno-technicznej, wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt, stabilności finansowej oraz zdobytemu w trakcie realizacji wielu inwestycji, zaufaniu naszych Klientów.

Budowana od lat marka firmy, potencjał wykonawczy i status spółki prawa handlowego daje naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa w interesach i gwarancję wypełnienia niezawodnie oraz terminowo powziętych zobowiązań.