Serwis

Jako profesjonalna firma zapewniamy skuteczny, szybki całodobowy serwis urządzeń i instalacji w branżach: elektrycznej, automatyki i informatyki przemysłowej. Prowadzimy go zarówno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym.

Proponujemy Państwu umowę serwisową, w której określamy warunki i zakres prowadzonych prac biorąc na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłową pracę serwisowanych urządzeń i instalacji.

Zakres prac serwisowych:

  • lokalizacja i usuwanie usterek w obwodach elektrycznych;
  • diagnostyka torów pomiarowych;
  • sprawdzenie aparatury kontrolno-pomiarowej;
  • badania funkcjonalne obwodów i urządzeń;
  • pomiary ochrony przeciwporażeniowej;
  • badania termograficzne instalacji, maszyn i urządzeń;