Historia

HISTORIA SPÓŁKI

Spółka Elektromontaż-Toruń powstała w listopadzie 1991 roku na fundamentach Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych w Toruniu, należącego do Przedsiębiorstwa Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa ELEKTROMONTAŻ w Bydgoszczy, jako spółka mieszana osób fizycznych i osoby prawnej.

W roku 1994 cały kapitał zakładowy spółki został objęty przez jej pracowników i od tego czasu nasza firma stała się spółką pracowniczą. W tym samym roku spółka „Elektromontaż-Toruń” została członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu.

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z marca 2009 roku Elektromontaż-Toruń Sp. z o.o. zdecydował o przejęciu firmy ELTECH Sp. j. rozszerzając tym samym swoją ofertę o układy AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka).