Pomiary i diagnostyka

Dzięki bogatemu wyposażeniu w przyrządy pomiarowe oraz posiadaniu laboratoriów badawczych zabezpieczeń elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej, sprzętu elektrotechnicznego i informatycznego możemy zaoferować Państwu bogatą ofertę wykonywania prac pomiarowo-badawczych. Nad jakością prac czuwają nasi pracownicy, którzy na bieżąco odbywają szkolenia z różnych dziedzin elektrotechniki.

Przeprowadzamy badania i pomiary:

 • instalacji odgromowych i uziemiających;
 • ochrony przeciwporażeniowej;
 • natężenia oświetlenia;
 • kabli SN z wykonaniem próby napięciowej;
 • rejestracji zakłóceń i harmonicznych;
 • obwodów sygnalizacji, sterowania i blokad;
 • aparatury zabezpieczeniowej analogowej i cyfrowej;
 • aparatury kontrolno-pomiarowej na obiekcie i w laboratorium;
 • instalacji, urządzeń i budynków przy pomocy termografii;
 • infrastruktury komputerowej;

 
Ponadto oferujemy:

 • dobór i optymalizację parametrów procesów technologicznych;
 • dostrajanie układów automatycznej regulacji;
 • diagnostykę torów pomiarowych i blokad linii technologicznych;
 • profilaktyczne badania instalacji i urządzeń;